3522vip-www.3522.vip-新葡亰官网

您当前位置:3522vip>佛学知识>埋沒自己 

埋沒自己 

大悲咒大悲咒全文大悲咒注音

埋沒自己 

 有一位神赞禅师聪明绝顶,他原在本州(今福建省福州市)大中寺习禅道,由于不得法,未有丝毫进展。后来他到各地云游,寻师访道,跟百丈禅师学习多年之后,他又回到大中寺住下。日日参禅,境界不同往日。

 某日,他看到一位老和尚在窗下研读佛经,正好有只蜜蜂迎着窗纸亮光嗡嗡不停地撞着,想飞出去。

 神赞站在一旁信口说出:“世界如许广阔不肯出,却钻它故纸,不知何年何月才出得去?”

 老和尚骤闻此言,放下手里的经书惊问:“你外出云游时,曾碰到甚么高人?”又说:“自从你回来之后,我发现你的言行与昔日大不一样,到底是怎么一回事?”

 这时,神赞把自己亲近百丈禅师的经过说了一遍。最后说道:“有他的指拨,才得大悟。”

\

 老和尚知悉情况后,召集全寺僧人,恭请神赞上堂说法,故迪群僧机遇难得。神赞登上法座,手执拂尘,目视远处,说了《蜂子投窗偈》一首:

 空门不肯出,投窗也大痴。百年钻故纸,何日出头时?

 这首偈子启示了禅的灵活的智慧和机趣。有些人经年累月,固守一室,一头栽在故纸堆里出不来,埋没自己。

我是侍者

 有学僧问寂室禅师道:“请问老师!在禅门中,应该具备些什么条件,才能进入禅道?”

 寂室禅师回答道:“狮子窟中无异兽,象王行处绝狐踪。”

 学僧又问道:“参禅不参禅有什么不同?”

 寂室禅师道:“生死路头君自看,活人全在死人中。”

 学僧再问道:“学禅究有何益?”

 寂室禅师道:“勿嫌冷淡无滋味,一饱能消万劫灾。”

 学僧听后,对参禅生大信心,一日领学者数十人,跪求寂室禅师开示大众参禅法要,禅师因见大众心诚,故即以十事开示大众道:

 “学禅者应注意如下十事:

 一者、须知生死事大,无常迅速,须臾不可忘失正念。

 二者、须于行住坐卧,检束身心,任何时刻不犯律仪。

\

 三者、须能不执空见,不夸自我,精进勇敢勿堕邪战。

 四者、须摄六根正念,语默动静,远离妄想抛开烦恼。

 五者、须有求道热忱,灵明不昧,魔外窟中施于教化。

 六者、须能废寝忘食,壁立万仞,竖起脊梁勇往向前。

 七者、须究西来佛意,念佛是谁,哪里个是我本来面目。

 八者、须参话头禅心,工夫绵密,不求速成任重道远。

 九者、须要宁不发明,虽经万劫,不生二念绍隆如来。

 十者、须能不退大心,洞然菩提,兴隆佛法续佛慧命。

 以上十事,诸仁者不知能会也?”

 众学僧听后,欢喜踊跃,无不誓愿奉行。

 寂室禅师的十事开示,岂止参禅者的座右铭,即任何修行均当如此。

十事开示

 有学僧问寂室禅师道:“请问老师!在禅门中,应该具备些什么条件,才能进入禅道?”

 寂室禅师回答道:“狮子窟中无异兽,象王行处绝狐踪。”

 学僧又问道:“参禅不参禅有什么不同?”

 寂室禅师道:“生死路头君自看,活人全在死人中。”

 学僧再问道:“学禅究有何益?”

 寂室禅师道:“勿嫌冷淡无滋味,一饱能消万劫灾。”

 学僧听后,对参禅生大信心,一日领学者数十人,跪求寂室禅师开示大众参禅法要,禅师因见大众心诚,故即以十事开示大众道:

 “学禅者应注意如下十事:

 一者、须知生死事大,无常迅速,须臾不可忘失正念。

 二者、须于行住坐卧,检束身心,任何时刻不犯律仪。

 三者、须能不执空见,不夸自我,精进勇敢勿堕邪战。

 四者、须摄六根正念,语默动静,远离妄想抛开烦恼。

 五者、须有求道热忱,灵明不昧,魔外窟中施于教化。

 六者、须能废寝忘食,壁立万仞,竖起脊梁勇往向前。

 七者、须究西来佛意,念佛是谁,哪里个是我本来面目。

 八者、须参话头禅心,工夫绵密,不求速成任重道远。

 九者、须要宁不发明,虽经万劫,不生二念绍隆如来。

 十者、须能不退大心,洞然菩提,兴隆佛法续佛慧命。

 以上十事,诸仁者不知能会也?”

 众学僧听后,欢喜踊跃,无不誓愿奉行。

 寂室禅师的十事开示,岂止参禅者的座右铭,即任何修行均当如此。

本文链接:埋沒自己 

上一篇:复活_1

下一篇:无染的爱(图文)

李罕诵大悲咒

佛学文化源远流长,《大悲咒》是观世音菩萨为利乐一切众生而宣说,无论是消障除难、得善遂愿,还是究竟的觉证解脱,《大悲咒》都能因其不可思议的大方便威神之力广为利乐。为传承发扬佛之文化惠普大“众”,大藏经语音工程创始人李罕秉持虔诚的态度,特录制大悲咒视频奉献于世人。

李罕视频

经藏网
XML 地图 | Sitemap 地图